روش های پرداخت

راههای دیگر واریز وجه جهت خرید کالا عبارتند از :

لطفاً پس از واریز وجه فیش واریزی را به واتساپ شماره همراه 09026351677 یا به شماره 36629607-021 و یا به آدرس sale@mishakala.com ایمیل فرمائید

نام بانکشماره حسابشماره شباشماره کارتنام صاحب حساب
سپه1808800138502IR2801500000018088001385025892-1070-4401-9514شرکت صفابازار پارس
ملت9314137138IR2501200000000093141371386104-3378-1138-9426شرکت صفابازار پارس
پارسیان20100663059609IR0905401240201006630596096221-0612-2689-6159شرکت صفابازار پارس
اقتصاد نوین131-2-5440741-1IR7205500131002054407410016274-1219-4006-0353شرکت صفابازار پارس

جستجو در سایت

درحال بارگذاری ...