فریزر ایستاده الکترواستیل فروشگاهی 2 درب 1 طرفه مدل رز

Store Refrigrator 2Doors Electrosteel Rose Model ESR403

آماده ارسال
حداکثر تا 3 روز تحویل داده می شود.
گارانتی 12 ماهه الکترواستیل فروشگاهی و صنعتیمحصولات الکترواستیل فروشگاهی و صنعتی با گارانتی 12 ماهه الکترواستیل ( الکترو پشتیبان طوس ) می باشد، مشتریان عزیز پس از خرید برای نصب و راه اندازی و مهر کارت گارانتی حتما با شرکت الکترواستیل با شماره (3132) (051) (98+) تماس حاصل فرمایند.
خرید محصول فریزر ایستاده الکترواستیل فروشگاهی 2 درب 1 طرفه مدل رز

قیمت: جهت ثبت سفارش با ۳۸۹۵۱-۰۲۱ تماس بگیرید

از شما بابت همکاری متشکریم... آیا از قیمت های ما رضایت دارید؟
معرفی کوتاه

فریزر ایستاده الکترواستیل فروشگاهی 2 درب 1 طرفه مدل رز

تنوع رنگ فریزر ایستاده الکترواستیل فروشگاهی 2 درب 1 طرفه مدل رز

كد كالا نوع وضعیت استقرار برفک زدایی درب/متراژ موقعیت درب رنگ بدنه مدل شرح كالا
7340201002941 فریزر ایستاده دیفراست 2 درب 1 طرفه سفيد آبي رنگی رز فريزر ایستاده 2 درب مدل رز مگنتي 1 طرفه 1/5 متر سفيد آبي
7340201007962 فریزر ایستاده دیفراست 2 درب 1 طرفه سفيد آبي رنگی رز فريزر ایستاده 2 درب مدل رز مگنتي 1 طرفه چرمي سفيد آبي پانل تزريقي
7340201007969 فریزر ایستاده دیفراست 2 درب 1 طرفه سفيد قرمز رنگی رز فريزر ایستاده 2 درب مدل رز مگنتي 1 طرفه چرمي سفيد قرمز پانل تزريقي
7340201002987 فریزر ایستاده دیفراست 2 درب 1 طرفه سفید آبی آسمانی رنگی رز فريزر ایستاده 2 درب مدل رز مگنتي 1 طرفه حدود 1/50 متر آبي آسماني پانل تزريقي
7340201002985 فریزر ایستاده دیفراست 2 درب 1 طرفه زرد رنگی رز فريزر ایستاده 2 درب مدل رز مگنتي 1 طرفه حدود 1/50 متر زرد پانل تزريقي
7340201002986 فریزر ایستاده دیفراست 2 درب 1 طرفه قرمز رنگی رز فريزر ایستاده 2 درب مدل رز مگنتي 1 طرفه حدود 1/50 متر قرمز پانل تزريقي
7340201006842 فریزر ایستاده نوفراست 2 درب 1 طرفه زرد رنگی رز فريزر ایستاده 2 درب مدل رز مگنتي 1 طرفه زرد پانل تزريقي نوفراست
7340201053777 فریزر ایستاده دیفراست 2 درب 1 طرفه زرد رنگی رز فريزر ایستاده 2 درب مدل رز مگنتي 1 طرفه زرد سفيد پانل تزريقي
7340201004063 فریزر ایستاده نوفراست 2 درب 1 طرفه سفيد آبي رنگی رز فريزر ایستاده 2 درب مدل رز مگنتي 1 طرفه سفيد ابي  پانل تزريقي نوفراست
7340201003061 فریزر ایستاده دیفراست 2 درب 1 طرفه سفید آبی آسمانی رنگی رز فريزر ایستاده 2 درب مدل رز مگنتي 1 طرفه سفيد آبي آسماني پانل تزريقي
7340201007355 فریزر ایستاده دیفراست 2 درب 1 طرفه سفيد آبي رنگی رز فريزر ایستاده 2 درب مدل رز مگنتي 1 طرفه سفيد آبي پانل تزريقي
7340201004178 فریزر ایستاده نوفراست 2 درب 1 طرفه سفيد آبي رنگی رز فريزر ایستاده 2 درب مدل رز مگنتي 1 طرفه سفيد آبي پانل تزريقي نوفراست
7340201007908 فریزر ایستاده نوفراست 2 درب 1 طرفه سفيد آبي رنگی رز فريزر ایستاده 2 درب مدل رز مگنتي 1 طرفه سفيد آبي چرمي پانل تزريقي نوفراست
7340201003059 فریزر ایستاده دیفراست 2 درب 1 طرفه سفيد رنگی رز فريزر ایستاده 2 درب مدل رز مگنتي 1 طرفه سفيد پانل تزريقي
7340201008209 فریزر ایستاده نوفراست 2 درب 1 طرفه سفيد رنگی رز فريزر ایستاده 2 درب مدل رز مگنتي 1 طرفه سفيد چرمي پانل تزريقي نوفراست
7340201002934 فریزر ایستاده دیفراست 2 درب 1 طرفه سفید زرد رنگی رز فريزر ایستاده 2 درب مدل رز مگنتي 1 طرفه سفيد زرد پانل تزريقي
7340201004062 فریزر ایستاده نوفراست 2 درب 1 طرفه سفید زرد رنگی رز فريزر ایستاده 2 درب مدل رز مگنتي 1 طرفه سفيد زرد پانل تزريقي نوفراست
7340201007739 فریزر ایستاده نوفراست 2 درب 1 طرفه سفيد سبز رنگی رز فريزر ایستاده 2 درب مدل رز مگنتي 1 طرفه سفيد سبز پانل تزريقي نوفراست
7340201003496 فریزر ایستاده دیفراست 2 درب 1 طرفه سفيد سبز فسفري رنگی رز فريزر ایستاده 2 درب مدل رز مگنتي 1 طرفه سفيد سبز فسفري پانل تزريقي
7340201006617 فریزر ایستاده نوفراست 2 درب 1 طرفه سفيد سبز فسفري رنگی رز فريزر ایستاده 2 درب مدل رز مگنتي 1 طرفه سفيد سبز فسفري پانل تزريقي نوفراست
7340201003351 فریزر ایستاده دیفراست 2 درب 1 طرفه  سفيد صورتي رنگی رز فريزر ایستاده 2 درب مدل رز مگنتي 1 طرفه سفيد صورتي پانل تزريقي
7340201002935 فریزر ایستاده دیفراست 2 درب 1 طرفه سفيد قرمز رنگی رز فريزر ایستاده 2 درب مدل رز مگنتي 1 طرفه سفيد قرمز پانل تزريقي
7340201004061 فریزر ایستاده نوفراست 2 درب 1 طرفه سفيد قرمز رنگی رز فريزر ایستاده 2 درب مدل رز مگنتي 1 طرفه سفيد قرمز پانل تزريقي نوفراست
7340201008499 فریزر ایستاده نوفراست 2 درب 1 طرفه سفيد قرمز رنگی رز فريزر ایستاده 2 درب مدل رز مگنتي 1 طرفه سفيد قرمز پانل تزريقي نوفراست با درب D2
7340201008628 فریزر ایستاده نوفراست 2 درب 1 طرفه سفيد قرمز رنگی رز فريزر ایستاده 2 درب مدل رز مگنتي 1 طرفه سفيد قرمز پانل تزريقي نوفراست با درب DX
7340201007907 فریزر ایستاده نوفراست 2 درب 1 طرفه سفيد قرمز رنگی رز فريزر ایستاده 2 درب مدل رز مگنتي 1 طرفه سفيد قرمز چرمي پانل تزريقي نوفراست
7340201003482 فریزر ایستاده دیفراست 2 درب 1 طرفه سفيد گلبه اي رنگی رز فريزر ایستاده 2 درب مدل رز مگنتي 1 طرفه سفيد گلبه اي پانل تزريقي
7340201004139 فریزر ایستاده دیفراست 2 درب 1 طرفه سفيد نارنجي رنگی رز فريزر ایستاده 2 درب مدل رز مگنتي 1 طرفه سفيد نارنجي پانل تزريقي
7340201004164 فریزر ایستاده نوفراست 2 درب 1 طرفه نقره اي رنگی رز فريزر ایستاده 2 درب مدل رز مگنتي 1 طرفه سفيد نقره اي پانل تزريقي نوفراست
7340201058472 فریزر ایستاده نوفراست 2 درب 1 طرفه نقره اي رنگی رز فريزر ایستاده 2 درب مدل رز مگنتي 1 طرفه سفيد نقره اي پانل تزريقي نوفراست با درب D2
7340201008533 فریزر ایستاده نوفراست 2 درب 1 طرفه سفيدآبي رنگی رز فريزر ایستاده 2 درب مدل رز مگنتي 1 طرفه سفيدآبي پانل تزريقي نوفراست با درب D2
7340201004188 فریزر ایستاده نوفراست 2 درب 1 طرفه قرمز رنگی رز فريزر ایستاده 2 درب مدل رز مگنتي 1 طرفه قرمز پانل تزريقي نوفراست
7340201053708 فریزر ایستاده دیفراست 2 درب 1 طرفه زرد رنگی رز فريزر ایستاده 2 درب مدل رز مگنتي 1 طرفه لامينت خط دار زرد كره اي پانل تزريقي
7340201003474 فریزر ایستاده دیفراست 2 درب 1 طرفه زرد رنگی رز فريزر ایستاده 2 درب مدل رز مگنتي 1 طرفه لامينت زرد پانل تزريقي
7340201007564 فریزر ایستاده نوفراست 2 درب 1 طرفه سفید گلدار رنگی رز فريزر ایستاده 2 درب مدل رز مگنتي 1 طرفه لامينت سفيد گلدار با درب سفيد پانل تزريقي نوفراست
7340201007464 فریزر ایستاده نوفراست 2 درب 1 طرفه قرمز رنگی رز فريزر ایستاده 2 درب مدل رز مگنتي 1 طرفه لامينت سفيد گلدار با درب قرمز پانل تزريقي نوفراست
7340201003411 فریزر ایستاده دیفراست 2 درب 1 طرفه سفید آبی آسمانی رنگی رز فريزر ایستاده 2 درب مدل رز مگنتي 1 طرفه لامينت طرح استيل آبي آسماني پانل تزريقي
7340201004096 فریزر ایستاده دیفراست 2 درب 1 طرفه استيل رنگی رز فريزر ایستاده 2 درب مدل رز مگنتي 1 طرفه لامينت طرح استيل نارنجي پانل تزريقي
7340201004146 فریزر ایستاده نوفراست 2 درب 1 طرفه استيل رنگی رز فريزر ایستاده 2 درب مدل رز مگنتي 1 طرفه لامينت طرح استيل نارنجي پانل تزريقي نوفراست
7340201002933 فریزر ایستاده دیفراست 2 درب 1 طرفه استيل نقره اي رنگی رز فريزر ایستاده 2 درب مدل رز مگنتي 1 طرفه لامينت طرح استيل نقره اي پانل تزريقي
7340201008756 فریزر ایستاده دیفراست 2 درب 1 طرفه استيل نقره اي رنگی رز فريزر ایستاده 2 درب مدل رز مگنتي 1 طرفه لامينت طرح استيل نقره اي پانل تزريقي با دربDX
7340201004059 فریزر ایستاده نوفراست 2 درب 1 طرفه استيل نقره اي رنگی رز فريزر ایستاده 2 درب مدل رز مگنتي 1 طرفه لامينت طرح استيل نقره اي پانل تزريقي نوفراست
7340201008473 فریزر ایستاده نوفراست 2 درب 1 طرفه استيل نقره اي رنگی رز فريزر ایستاده 2 درب مدل رز مگنتي 1 طرفه لامينت طرح استيل نقره اي پانل تزريقي نوفراست با درب D2
7340201008655 فریزر ایستاده نوفراست 2 درب 1 طرفه استيل نقره اي رنگی رز فريزر ایستاده 2 درب مدل رز مگنتي 1 طرفه لامينت طرح استيل نقره اي پانل تزريقي نوفراست با درب DX
7340201007612 فریزر ایستاده دیفراست 2 درب 1 طرفه لامينت طرح طوسي گلدار رنگی رز فريزر ایستاده 2 درب مدل رز مگنتي 1 طرفه لامينت طرح طوسي گلدار پانل تزريقي
7340201007323 فریزر ایستاده نوفراست 2 درب 1 طرفه لامينت طرح طوسي گلدار رنگی رز فريزر ایستاده 2 درب مدل رز مگنتي 1 طرفه لامينت طرح طوسي گلدار پانل تزريقي نوفراست
7340201007375 فریزر ایستاده نوفراست 2 درب 1 طرفه لامينت طرح مشکي زنبوري رنگی رز فريزر ایستاده 2 درب مدل رز مگنتي 1 طرفه لامينت طرح مشکي زنبوري پانل تزريقي نوفراست
7340201008056 فریزر ایستاده نوفراست 2 درب 1 طرفه استيل خشدار استيل خشدار رز فريزر ایستاده 2 درب مدل رز مگنتي 1 طرفه  با بدنه خارجي ، استيل خشدار نوفراست
7340201007820 فریزر ایستاده نوفراست 2 درب 1 طرفه استيل طرح پوست درختي رنگی رز فريزر ایستاده 2 درب مدل رز مگنتي 1 طرفه با بدنه خارجي استيل طرح پوست درختي پانل تزريقي نوفراست
7340201057539 فریزر ایستاده نوفراست 2 درب 1 طرفه استيل خشدار استيل خشدار رز فريزر ایستاده 2 درب مدل رز مگنتي 1 طرفه  تمام استيل ،استيل خشدار نوفراست
7340201006874 فریزر ایستاده نوفراست 2 درب 1 طرفه استيل استيل رز فريزر ایستاده 2 درب مدل رز مگنتي 1 طرفه  تمام استيل پانل تزريقي نوفراست
7340201008158 فریزر ایستاده دیفراست 2 درب 1 طرفه استيل استيل رز فريزر ایستاده 2 درب مدل رز مگنتي 1 طرفه تمام استيل پانل تزريقي
7340201008537 فریزر ایستاده نوفراست 2 درب 1 طرفه استيل استيل رز فريزر ایستاده 2 درب مدل رز مگنتي 1 طرفه تمام استيل پانل تزريقي نوفراست با درب D2
7340201057389 فریزر ایستاده نوفراست 2 درب 1 طرفه استيل خشدار استيل خشدار رز فريزر ایستاده 2 درب مدل رز مگنتي 1 طرفه نوفراست تمام استيل خشدار پانل تزريقي
7340201008559 فریزر ایستاده دیفراست 2 درب 1 طرفه استيل خشدار نگير استيل خشدار نگير رز فريزر ایستاده 2 درب مدل رز مگنتي 1 طرفه  با بدنه خارجي ، استيل خشدار نگير پانل تزريقي
7340201008581 فریزر ایستاده دیفراست 2 درب 1 طرفه استيل خشدار نگير استيل خشدار نگير رز فريزر ایستاده 2 درب مدل رز مگنتي 1 طرفه  با بدنه خارجي ، استيل خشدار نگير پانل تزريقي با درب DX
7340201008370 فریزر ایستاده نوفراست 2 درب 1 طرفه استيل خشدار نگير استيل خشدار نگير رز فريزر ایستاده 2 درب مدل رز مگنتي 1 طرفه  با بدنه خارجي ، استيل خشدار نگير نوفراست
7340201008493 فریزر ایستاده نوفراست 2 درب 1 طرفه استيل خشدار نگير استيل خشدار نگير رز فريزر ایستاده 2 درب مدل رز مگنتي 1 طرفه  با بدنه خارجي ، استيل خشدار نگير نوفراست با درب D2
7340201008573 فریزر ایستاده نوفراست 2 درب 1 طرفه استيل خشدار نگير استيل خشدار نگير رز فريزر ایستاده 2 درب مدل رز مگنتي 1 طرفه  با بدنه خارجي ، استيل خشدار نگير نوفراست با درب DX
7340201008629 فریزر ایستاده نوفراست 2 درب 1 طرفه استيل خشدار نگير استيل خشدار نگير رز فريزر ایستاده 2 درب مدل رز مگنتي 1 طرفه  تمام استيل خشدار نگير پانل تزريقي نوفراست با درب DX
توضیحات

یخچال ایستاده الکترواستیل فروشگاهی 2 درب 1 طرفه مدل رز

یخچال ایستاده فروشگاهی الکترواستیل همراه با دو درب برای یخچال فروشگاهی و ویترینی استفاده شود. مدل یخچال فروشگاهی رز دارای درب دو طرفه با قابلیت جابجایی طبقات است و قابلیت تنظیم چرحه برفک زدایی می باشد.

سرمایش در دو حالت بدون برفک (نوفراست) و سرمایش بواسطه جابجایی طبیعی (دیفراست) قابل تنظیم است، همچنین کمپرسورهای اروپایی و مبرد R404a استفاده شده که باعث شده بیشترین بهره وری انرژی با رتبه انرژی A را دارا باشد. برای روشنایی داخل یخچال از سیستم LED استفاده شده است.

لطفاً پیش از خرید لطفا نکات ذیل رعایت شود

برای مواد غذایی بسته بندی شده یخچال نوفراست و برای مواد غذایی غیر بسته بندی شده یخچال دیفراست می بایستی انتخاب شود

موارد یخچال ایستاده الکترواستیل فروشگاهی 2 درب 1 طرفه مدل رز

این یخچال مناسب استفاده در فروشگاه ها، شیرینی فروشی، آبمیوه فروشی و موارد دیگر می باشد. موارد که معمولا در این یخچال ها نگهداری می شود به شرح ذیل می باشد:

 • نگهداری آبمیوه
 • نگهداری لبنیات
 • نگهداری شیرینی و کیک
 • نگهداری انواع میوه

مشخصات یخچال ایستاده الکترواستیل فروشگاهی 2 درب 1 طرفه مدل رز

یخچال ایستاده فروشگاهی 2 درب الکترواستیل مدل رز عایق استفاده شده در این یخچال پلی یوریتان تزریقی است که بوسیله ماشین آلات تمام اتومات های پرشر اروپایی مطابق با آخرین تکنولوژی روز دنیا می باشد که در نتیجه با حداقل مصرف انرژی، حداکثر بهره وری را دارا است.

 • سرمایش بدون برفک و یکنواخت
 • استفاده از کمپرسور های اروپایی با مبرد R404a
 • ابعاد : ارتفاع 227 عمق 85 عرض 146
 • بهره وری انرژی مناسب
 • کنترل هوشمند دما
 • روشنایی LED
 • قابلیت جابجایی طبقات
 • ترموستات دیجیتالی با قابلیت تنظیم عملکرد چرخه برفک زدایی
 • شیشه های دوجداره وکیوم شده
 • ظرافت و زیبایی ، کیفیت و کارایی
 • حداقل مصرف انرژی با حداکثر بهره برداری
 • قدرت کمپرسور: 1/2 Hp.
 • نوع عایق: پلی یوریتان تزریقی
 • جنس بدنه: گالوانیزه رنگی
 • شیشه: دوجداره وکیوم
 • میزان برودت: 7 + 5+
 • ولتاژ: 220v
 • گرید مصرف انرژی: A
 • مصرف انرژی روزانه: 9.276 kwh
 • سطح کلی ویترین: 1.34 مترمربع
 • حجم مفید: 1158.8 لیتر
 • وزن دستگاه: 291 kg
 • پیشینه مجاز هر قفسه: 60 kg1
 • بازده انرژی: 49.09
 • موارد مصرف: قنادی، قصابی، سوپری و…

گروه الکترواستیل

گروه صنعتی الکترواستیل با هدف تولید تجهیزات برودتی با بیش از 55 سال سابقه و تجربه مدیریتی و صنعتی به عنوان یکی از پیشگامان صنایع برودتی در ایران مطرح می باشد ، به پشتوانه تلاش صادقانه 2500 نفر نیروی متخصص خود و با استفاده از پیشرفته ترین ماشین آلات تولیدی روز دنیا مفتخر است که مطابق با آخرین استانداردها و دست آوردهای روز جهانی در این صنعت همواره بهترین محصول را تولید می نماید. شرکت الکترواستیل دارای نشان استاندارد ملی می باشد. به دلیل کیفیت محصولات این شرکت، صادرات فراوان به کشورهای متعدد اروپایی، آسیایی، کانادا، استرالیا و افریقا به لطف ایزد منان داشته است.

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02138951 تماس حاصل نمایید.

مشخصات

مشخصات Store Refrigrator 2Doors Electrosteel Rose Model ESR403

گارانتی

12 ماهه الکترو پشتیبان طوس ( الکترواستیل )

قدرت کمپرسور

3/4 HP

ارتفاع

227 سانتی متر

عمق

146 سانتی متر

پهنا

جنس بدنه

گالوانیزه رنگی شیشه دوجداره وکیوم

میزان برودت

0 تا 5 درجه سیلسیوس

ولتاژ

220 ولت

وزن

291 کیلوگرم

نظرات
شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید.

برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از پلادیوم شاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.

افزودن دیدگاه جدید

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

دیگران را با نوشتن نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.

لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:

فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش‌از‌حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه‌کلید بپرهیزید.

نظرات خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمه‌‌ای خودداری کنید.

بهتر است در نظرات خود از تمرکز روی عناصر متغیر مثل قیمت، پرهیز کنید.

به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیام‌هایی که شامل محتوای توهین‌آمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف می‌شوند.

پرسش و پاسخ

شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!

اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!

قیمت محصول:
جهت ثبت سفارش با ۳۸۹۵۱-۰۲۱ تماس بگیرید